logo

1980 Keramická huť Uměleckých řemesel ve Štěchovicích / Učební obor umělecký keramik

Project Description

1980 Keramická huť Uměleckých řemesel

Místo: Štěchovice, keramička U Davidů
Učební obor Umělecký keramik
Foto: archív autorky

Vznik Keramické huti patřící pod Ústředí Uměleckých řemesel Praha je spojen s politickou situací po druhé světové válce. Po skončení války a překonání s tím souvisejících obtíží místo plánovaného rozmachu výrovy ve všech odvětvích přišel rok 1948. Na dílnu bratří Davidů, která měla kolem deseti zaměstnanců a nebyla proto ihned znárodněna, byla v roce 1950 uvalena národní správa. Chod dílny převzalo nejprve družstvo Jihotvar, od roku 1952 Ústředí uměleckých řemesel. V roce 1959 byla dílna definitivně znárodněna.

V původní hrnčírně ve Štěchovicích byla jedna kasselská pec o objemu 16m3 a druhá menší asi 10m3. Malá pec byla vybourána a odstraněna před 2. světovou válkou, v jejím prostoru byl vykopán a pod podlahou zřízen sklep na skladování hlíny a glazur a maličká muflová pec cca 50 litrů na vypalování nízkožárové barevné keramiky (teplota výpalu 950 až 1050°C). Zároveň byla provedena přístavba dílny (prodloužení o cca 10m), nová fasáda, okna, střecha do dnešního rozsahu. V roce 1955 byla původní kasselská pec vybourána a na jejím místě postavena nová cca 11m3, která byla používána v době působení Uměleckých řemesel.

Učňovské práce Jany Křížové – nápojová souprava a zahradní váza

  

In Portfolios