logo

Ochrana osobních údajů

  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.  Keramik.ART.studio / Jana Voláková Křížová shromažďuje vaše osobní údaje a nakládá s nimi v souladu s platností GDPR (General Data Protection Regulation/Obecné nařízení o ochraně údajů), které od 25.5.2018 nahrazuje zákon č. 101/2000Sb. O ochraně osobních údajů.
Osobní údaje jsou veškeré informace sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci fyzické osoby jako: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručení pošty,  číslo telefonu, mailu.V případě nezletilých zákazníků musí být do 16 let věku souhlas rodičů.
Jana Voláková Křížová respektuje vaše soukromí. Následující informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako nakupujícího. Používáme je JEN pro možnost dodání zboží, fakturace a komunikace s vámi.

9.2.  Jana Voláková Křížová uzavírá se zákazníkem smlouvu na koupi zboží. K jejímu uzavření (prodej originálů) a splnění  závazku (doprava) potřebuje následující osobní  informace,  jejich potřeba vyplývá z uzavřené smluvní povinnosti a kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje poskytnout při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu:
- jméno, příjmení a titul zákazníka
- datum narození
- adresa trvalého pobytu a úplná poštovní adresa včetně PSČ pro doručení zakázky
- adresu elektronické pošty a číslo telefonu (mobilu)
-  ev. souhlas rodičů v případě nezletilého zákazníka

Nakupujete-li zboží jako právnická osoba je zapotřebí kromě výše zmíněných údajů uvést také  následující údaje o firmě: jméno firmy, telefon, IČO, DIČ.
V případě potřeby (reklamační plnění) pak číslo bankovního účtu.
(dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Osobní údaje potřebujeme pro uskutečnění obchodu, doručení zboží vámi zvoleným způsobem, k vystavení řádného dokladu a řešení reklamací, vad a ke zpětné kontrole.

9.3.  Pokud zvolíte platbu převodním příkazem nebo hotově kartou při osobním převzetí nezadáváte žádné další údaje. V současnosti nemáme přímo v e-shopu platební portál pro platby kartou.

9.4.  S osobními údaji pracuje Jana Voláková Křížová zodpovědně a nepředává informace třetí straně s výjimkou potřebných údajů pro zákazníkem zvoleného dopravce

9.5.  Osobní data jsou uložena na disku a ev. v papírové podobě v uzamykatelné skříni. Data jsou v elektronické podobě zpracována automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem

9.6.  Data jsou uchovávána po dobu povinnosti vést účetní údaje, tj. fyzická osoba zachovává účetnictví po dobu 5let.

9.7.  Bezpečnost zpracování dat je zajištěna šifrováním SSL webových stránek včetně obchodu (poskytovatel Forpsi) a spolehlivým antivirem. Poskytovatel webhostingu Forpsi a data zálohuje na serverovém úložišti.

9.8.  Jana Voláková Křížová nemusí vést záznamy o činnostech zpracování, protože nemá zaměstnance, pracuje s údaji nepravidelně – jen v případě uskutečněného prodeje, neohrožuje práva ani svobody zákazníků a nenakládá s citlivými údaji

9.9.  Zákazník má:

Právo na přístup
Osobní údaje zpracováváme pro účely uzavření kupní smlouvy a následné zajištění dopravy a také pro komunikaci při řešení nejasností či problémů vzniklých při prodeji a také pro zpětnou kontrolu. Poskytneme údaje jako např. objednávky, kupní smlouvy apod. zákazníkům na požádání.

Právo na opravu
Při podezření na nesprávnost údajů zajistíme jejich opravu v co nejkratším možném termínu.

Právo být zapomenut
Vymažeme bez zbytečného odkladu osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely prodeje a záruční lhůty či reklamaci či povinnosti vést účetní údaje, to je pro fyzické osoby doba 5 let.

Právo na přenositelnost
Zákazník má právo získat své údaje ve strukturovaném, běžně používaném formátu a předat je novému správci v případě změny majitele webu, obchodu či poskytovatele webhostingu.